Category: Залевач

i-seal lc 3.8g syringe
Залевач

i-SEAL LC

i-SEAL LC СВЕТЛЕЧКИ ЗАЛЕВАЧ Индикации Пополнување на јами и пукнатини Предности: Пакување Предности: Одлична течност за лесно да навлезе во пукнатините Се прилепува на емајл

Детали »