Tag: СВЕТЛЕЧКИ

Композити
Композити

i-LIGHT N

Previous Next i-LIGHT N СВЕТЛЕЧКИ НАНО ХИБРИД КОМПОЗИТ Индикации Директна реставрација на кавитети од сите 5 класи Индиректни реставрации како инлеј, онлеј , ламинати Пополнување

Детали »