Category: Цементи

Продукти

I-ZOE

Индикации Основа и подлога под амалгами Основа и подлога под глас јономери Привремено полнење Привремено цементирање на коронки и мостови Предности: Пакување Предности: Висока цврстина

Детали »
Продукти

i-POL

Индикации Подлога под реставрации на композити Подлога под амалгами Подлога под глас јономер За цементирање на коронки и мостови За цементирање инлеј и онлеј За

Детали »
Продукти

I-PAC

Индикации Подлога под реставрации на композити Подлога под амалгами Привремени полнења За цементирање на коронки и мостови За цементирање инлеј и онлеј За цементирање на

Детали »
Продукти

i-FIX Duo

Индикации Трајно цементирање на индиректни реставрации вклучувајќи керамика, композит ,инлеј, врз база на метал, онлеј, коронки, мостови и колчиња,ламинати Предности: Пакување Предности: Двојно врзување (светлечко

Детали »