Category: Композити

Композити

I-FLOW N

Previous Next I-FLOW N СВЕТЛЕЧКИ НАНО ТЕЧЕН КОМПОЗИТ Индикации Реставрација на кавитети од 3та, 4та и 5та класа Реставрација на кариес на површина на корен

Детали »
Композити

i-LIGHT N

Previous Next i-LIGHT N СВЕТЛЕЧКИ НАНО ХИБРИД КОМПОЗИТ Индикации Директна реставрација на кавитети од сите 5 класи Индиректни реставрации како инлеј, онлеј , ламинати Пополнување

Детали »
Композити
Композити

i-LIGHT N

Previous Next i-LIGHT N СВЕТЛЕЧКИ НАНО ХИБРИД КОМПОЗИТ Индикации Директна реставрација на кавитети од сите 5 класи Индиректни реставрации како инлеј, онлеј , ламинати Пополнување

Детали »